Președintele InfoCons , Sorin Mierlea , vorbește în cadrul emisiunii „ Alege Responsabil ” de pe Trinitas TV despre polița RCA .

RCA reprezintă o asigurare obligatorie pentru orice proprietar de autovehicul. Importanța RCA-ului apare în cazul în care asiguratul este implicat într-un accident rutier în urma căruia au loc vătămări corporale sau pagube materiale produse din vina acestuia. Atunci, persoana păgubită primește despagubiri din partea companiei de asigurări a celui ce a produs accidentul. Totodată, dacă nu aveți încheiată o asigurare RCA, atunci riscați amenzi, dar și reținerea certificatului de înmatriculare a vehiculului .

Asigurarea RCA acoperă daunele provocate de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA, către o parte terță. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în bani pentru:

• vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; membrii familiei asiguratului sau conducătorului auto vinovat de accident sunt acoperiți de asigurarea RCA pentru propriile vătămări corporale.

• prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte;

• costuri pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;

• prejudicii reprezentând consecința a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii păgubitului;

• cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat până la unitatea reparatoare aleasă de dumneavoastră de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/ apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

• cheltuieli de judecată și/sau aferente soluționării alternative a litigiului.

• pentru avarierea sau distrugerea bunurilor aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, si pentru bunurile aflate în interiorul vehiculului vinovat, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului. Despăgubirile se acordă în funcție de valoarea prejudiciului și până la nivelul maxim prevăzut de lege. Limitele maxime de despăgubire acoperite prin asigurarea RCA sunt:

• pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite – contravaloarea în lei a valorii de 1.220.000 euro;

• pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite – contravaloarea în lei a valorii de 6.070.000 euro.

IMPORTANT: În baza contractului RCA nu se acordă despăgubiri pentru avariile și pagubele produse propriului vehicul, pentru acestea aplicându-se, dacă aveți astfel de produs de asigurare, o asigurare facultativă CASCO.

Conducătorii pot prezenta asigurarea RCA în format electronic, nemaifiind necesară detinerea asigurării în format fizic. Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat în luna mai a acestui an, un proiect de normă care aduce modificări Normei 20/2017 privind asigurările auto din România.