Președintele InfoCons , Sorin Mierlea , a discutat în cadrul emisiunii „ Alege Responsabil ” de pe Trinitas TV despre asigurarea locuințelor .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile acestei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale.

Conform art.2, lit. b) din legea menționată, prin dezastru natural se înțelege: cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale.

Proprietarii de locuințe își îndeplinesc această obligație prin încheierea unei polițe de asigurare obligatorie – PAD.

Asigurările obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), înființată în temeiul Legii nr.260/2008 și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (detalii despre societate sunt disponibile pe site-ul www.paidromania.ro ).

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate prin PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) va fi despăgubit de către PAID.

Riscurile acoperite prin polița obligatorie de asigurare PAD = cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale.

Rețineți: Legea permite acordarea de despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurarea obligatorie emisă de PAID acoperă daunele și la locuințele situate în zonele în care s-au făcut exploatări și prospecțiuni miniere sau petroliere, dar și lucrări edilitare, cu condiția ca aceste daune să fi fost provocate de riscurile de cutremur, alunecare de teren și/sau inundații, manifestate ca fenomene naturale și nu din alte cauze.

Condițiile de asigurare (suma asiguratăprima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt cele prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Normei nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, cu toate modificările și completările ulterioare.

Suma asigurată prin polița obligatorie PAD (reprezentând suma maximă de despăgubire) este de 10.000 euro (pentru o primă de asigurare de 10 euro/an) sau de 20.000 euro (pentru o primă de asigurare de 20 euro/an), în funcție de tipul locuinței, respectiv de materialele din care este construită aceasta.

Polițele obligatorii PAD au un format standard prevăzut de legislația în vigoare, iar principalul element prin care acestea se disting de polițele de asigurări facultative este dat de denumirea poliței de asigurare – PAD polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și de mențiunea “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii nr.260/2008`.