Președintele InfoCons , Sorin Mierlea , vorbește în cadrul emisiunii „ Alege Responsabil ” de pe Trinitas TV despre asigurarea de viață .

Iată ce informații trebuie să primiți despre contractul de asigurare:

  • definirea fiecărui eveniment asigurat şi a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat;
  • excluderile din asigurare;
  • momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
  • modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
  • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
  • modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
  • modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
  • informaţii despre perioada de graţie;
  • procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
  • informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
  • legea aplicabilă contractului de asigurare;
  • existenţa Fondului de Garantare a Asiguraţilor.