Aplicația InfoCons este disponibilă în 33 de limbi și oferă acces direct la:

  • Scanarea codurilor QR de pe etichetele energetice ale produselor electrocasnice și ale dispozitivelor electronice;
  • Scanarea codurilor de bare ale produselor agroalimentare pentru a afla ingredientele, numărul și tipul aditivilor alimentari, alergeni, cantitatea de zahăr, sare, calorii;
  • Toate numerele utile și de urgență la nivel local, național și internațional;
  • Alertele pentru produsele alimentare și nealimentare;
  • Timpii de așteptare la punctele de trecere rutieră a frontierei din România , precum și harta cu adăposturile de protecție civilă

Cele mai des intalnite tipuri de polite:

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA): este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și societate de asigurări care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României. În baza acestui contract, asiguratorul care a emis asigurarea RCA, plătește despăgubiri terțelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul sau tramvaiul pentru care s-a încheiat asigurarea, pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale suferite în acel accident.

Asigurarea locuinței PAD: asigurarea prin polița PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren. Prin această poliță sunt acoperite daunele produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca efect direct sau indirect al acestora.

Aplicatia InfoCons este disponibila AICI.