Ieri, 1 Aprilie 2021  a fost promulgata Legea nr. 56/2021 care stabileşte cadrul legal referitor la suplimentele alimentare, comercializate ca produse alimentare şi prezentate ca atare.

suplimente alimentare – produsele alimentare al căror scop este de a suplimenta regimul alimentar şi care reprezintă surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutritiţional sau fiziologic, singure sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsule, pastile, comprimate, pilule sau alte forme similare, caşete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu picător şi alte forme similare de lichide şi prafuri destinate să fie luate în cantităţi mici unitare măsurate;

Introducerea pe piaţă de către producător, importator sau persoana responsabilă cu plasarea produsului pe piaţă în România a suplimentelor alimentare se realizează pe baza certificatului de notificare.

Eticheta suplimentelor alimentare, trebuie să conţină următoarele menţiuni suplimentare:

  1. a) numele categoriilor de nutrienţi şi/sau de alte substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic ce caracterizează produsul;
  2. b) porţia zilnică recomandată de producător;
  3. c) un avertisment de a nu se depăşi porţia zilnică recomandată de producător;
  4. d) o atenţionare că suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o alimentaţie variată şi adecvată;
  5. e) O atenţionare că produsele nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor;

În publicitatea şi etichetarea suplimentelor alimentare, se interzice utilizarea de :

  1. a) cuvinte de natură să indice unul dintre următorii termeni: „medical”, „bolnav”, „boală”, „remediu”, „medicament”, „tratament”, precum şi de traduceri ale acestora, sinonime sau cuvinte care provin din familia lexicală a acestora, cu excepţia unor atenţionări ;
  2. b) nume de boli, numele sau reprezentarea de simptome ale bolilor ori ale persoanelor bolnave;
  3. c) reprezentări de persoane, îmbrăcăminte, aparate sau sigle care pot sugera profesii medicale, paramedicale sau farmaceutice;
  4. d) referinţe la recomandări, atestări, declaraţii ori prescripţii medicale sau la declaraţii de aprobare;
  5. e) referinţe la organisme, instituţii sau autorităţi publice care activează în domeniul sănătăţii publice, precum şi la persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora;

Suplimentele alimentare puse pe piaţă anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi şi care nu sunt conforme cu cerinţele acesteia pot fi comercializate până la data expirării termenului de valabilitate, dar nu mai târziu de 12 luni , cu condiţia să nu conţină substanţe interzise sau să nu constituie un risc pentru consumatori şi să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul introducerii pe piaţă

Amenzile sunt cuprinse între 3 si 15 mii de lei